ฐานราก คืออะไร ? 3 ประเภท ที่นิยมใช้ในการสร้างบ้าน

ฐานราก

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นั้น ตั้งอยู่บนพื้นดิน ซึ่งโลกของเรานั้นก็มีแรงโน้มถ่วงที่จะถ่วงน้ำหนักลงสู่พื้นดิน ดังนั้นในการก่อสร้างหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นั้น ก็จะมีการถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินนั่นเอง ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือ “ฐานราก” แล้วการทำฐานรากนี้คืออะไร มีกี่ประเภท แล้วทำไมจึงต้องทำ วันนี้บทความของเราก็มีคำตอบในคำถามที่ทุกท่านสงสัยนำมาแบ่งปันกันค่ะ

ฐานราก คือ

ฐานราก คือ การสร้างโครงที่อยู่ใต้ผิวดิน โดยฐานรากนั้นจะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักจากเสาที่ทำการถ่ายเทน้ำหนักลงสู่พื้นดิน เพื่อให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สามารถตั้งอยู่บนพื้นดินได้อย่างไม่สั่นคลอนและมีการถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินได้อย่างเหมาะสม

ฐานรากมีกี่ประเภท

  1. ฐานรากเสาเข็ม

ฐานรากเสาเข็มหรือฐานรากเข็ม คือ การวางฐานรากด้วยการตอกเสาเข็มลงไปในดิน โดยที่ตัวของฐานนั้นจะแบกรับน้ำหนักจากตัวอาคาร จากนั้นก็จะทำการถ่ายน้ำหนักลงมาสู่เสาเข็ม ซึ่งเสาเข็มก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่พื้นดินในเวลาต่อไป โดยการวางฐานรากประเภทนี้จะเหมาะกับงานดินที่มีเนื้อดินอ่อน ๆ ดังนั้นจึงไม่เหมาะในการใช้ฐานรากเข็มในการสร้างบ้านปูน ซึ่งจะนิยมใช้ฐานรากแบบนี้ในการสร้างบ้านไม้มากกว่า

  1. ฐานรากแบบแผ่

ฐานรากแบบแผ่ จะเป็นการวางฐานรากที่รับน้ำหนักจากอาคารลงสู่พื้นดินชั้นนั้นได้โดยตรง ซึ่งการวางฐานรากแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม จึงมีความง่ายกว่าและไม่ซับซ้อนในการสร้าง แต่จะต้องดูพื้นดินให้ดีเพราะการสร้างฐานรากแผ่นั้นเหมาะกับการสร้างบนชั้นดินที่มีความแข็ง หากเป็นพื้นดินที่ความอ่อนนั้นจะไม่แนะนำให้ใช้ฐานรากแผ่ค่ะ ซึ่งการสร้างฐานรากแผ่ก็มักจะนิยมสร้างในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่ดินในบริเวณนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นดินภูเขาและดินทราย

  1. ฐานรากแบบตอม่อ

ฐานรากแบบตอม่อ คือการสร้างฐานรากที่ให้ตัวอาคารถ่ายน้ำหนักลงมาที่ตอม่อก่อนจะลงมาสู่พื้นดิน โดยเราจะทำการสร้างตอม่อต่อเนื่องจากการสร้างฐานรากเลย โดยจะอาศัยการวางเหล็กอย่างต่อเนื่องในการหล่อคอนกรีตให้เป็นชั้นเดียว หรืออาจใช้ตอแม่สำเร็จรูปเพื่อลดเวลาในการทำก็ได้เช่นกัน โดยการสร้างฐานรากแบบตอม่อนี้จะเหมาะกับงานสร้างบ้านไม้ชั้นเดียว การสร้างระเบียงบ้าน และการสร้างทางเดินยกพื้น

นอกจากนี้งานฐานรากก็ยังแบ่งย่อยออกมาจาก 3 ประเภท ดังที่กล่าวไปอีกซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นดินและคำแนะนำจากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านหรืออาคารในบริเวณนั้น ซึ่งก็จะทำให้การส้รางนั้นเป็นได้ง่ายด้วยความราบรื่น อีกทั้งยังมีความมั่นใจในเรื่องของการส้รางบ้านหรืออาคารที่จะมีความแข็งแรงและทนทานสามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ฐานราก ความสำคัญ

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การก่อสร้างบ้านหรืออาคารนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยแข็งแรง โดยจะอาศัยหลักการการถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านหรืออาคารลงสู่พื้นดิน ซึ่งพื้นดินนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งแบบอ่อนและแบบแข็ง ดังนั้นการเลือกใช้ฐานรากที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะช่วยให้บ้านของเรามีความแข็งแรง และปลอดภัยต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้มากขึ้นอีกด้วย

บทสรุป ฐานราก

ฐานราก เป็นการใช้หลักการการถ่ายน้ำหนักจากตัวบ้านหรืออาคารลงสู่พื้นดิน โดยการสร้างฐานรากนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท นั่นก็คือ ฐานรากแผ่ , ฐานรากแบบเสาเข็ม , และฐานรากแบบตอม่อ โดยฐานรากทั้ง 3 ประเภทนี้ก็จะมีหลักการใช้งานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศบวกกับความหนาแน่นของพื้นดินด้วย หากพบว่าพื้นดินในบริเวณที่ต้องการส้รางสิ่งปลูกสร้างมีความแข็งก็ให้เลือกใช้ฐานรากแบบแผ่ แต่หากพบว่าพื้นดินในบริเวณนั้นมีความอ่อนก็สามารถเลือกใช้ฐานรากแบบเสาเข็มหรือแบบตอม่อได้นั่นเอง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น