อยู่คอนโดควรซื้อประกันหรือไม่ สิ่งสำคัญที่คนซื้อคอนโดควรรู้

ในปัจจุบันจำนวนของผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมได้มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนสมัยในอดีต เนื่องด้วยรูปการใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบันที่ ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงาน และต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง และคอนโดส่วนจะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในเมือง หรือในโซนที่สามารถเดินทางได้ง่าย จึงทำให้คนปัจจุบันนั้นมีความสนใจที่จะซื้อคอนโดมากขึ้น

สำหรับผู้พักอาศัย และผู้ที่มีความสนใจจะซื้อคอนโด การศึกษาเกี่ยวกับประกันคอนโด และความคุ้มครองที่จะได้รับถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ต่างจากเรื่องอื่น ๆ ซึ่งหลายคนในปัจจุบันมองข้ามในจุดนี้ไป วันนี้เราจึงจะมาให้ความรู้กันถึงความสำคัญของ “ประกันภัยคอนโด” ว่าสามารถคุ้มครองผู้อาศัยในด้านใดบ้าง และการซื้อประกันเสริมนั้นมีประโยชน์อย่างไร

ประกันภัยคอนโดมิเนียมคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

“ประกันห้องชุด” หรือ “ประกันคอนโดมิเนียม” คือประกันภัยชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในคอนโดมิเนียม ซึ่งโดยปกติแล้วคอนโดทุก ๆ ที่จะมีการทำประกันไว้ และผู้ที่มาซื้อคอนโดก็จะได้สิทธิ์รับความคุ้มครองจาก “ประกันภัยคอนโด” หลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันคอนโดมิเนียมของแต่ละที่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางที่มีการเก็บค่าเบี้ยแยก ในบางที่มีการเก็บค่าเบี้ยรวมกับค่าส่วนกลางแล้ว

การทำประกันภัยคอนโดส่วนมาก จะให้ความคุ้มครองแต่เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด ไม่รวมการคุ้มครองในห้องชุดด้วย แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของคอนโดแต่ละที่อาจมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ในปัจจุบันผู้ที่เป็นเจ้าของคอนโดหรือห้องชุดหลายคนจึงเลือกที่จะซื้อประกันภัยเสริม ที่โดยส่วนมากแล้วมีความคุ้มครองต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งภายในหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในห้อง

ประกันภัยอาคารทั่วไป มีความคุ้มครองเรื่องใดบ้าง

  • ประกันอัคคีภัย

ตามกฎหมายของประเทศไทยบริษัทที่สร้างคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด จะต้องมีการซื้อประกันอัคคีภัยเสมอ ซึ่งมีกรมธรรม์ในการคุ้มครองในทรัพย์สินส่วนกลาง และโครงสร้างของคอนโดมิเนียม ซึ่งหมายความว่าหากเกิดไฟไหม้ภายในห้องของคุณเอง คุณจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง ยกเว้นเพียงแต่ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ทั้งตึก และห้องของคุณได้รับความเสียหายด้วย

  • ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ประกันชนิดนี้มีระยะเวลาการเอาประกันอยู่ที่ 1 ปีหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งโดยมีความคุ้มครองในส่วนของส่วนกลางของคอนโดมิเนียม ได้แก่โครงตัวสร้างภายในอาคาร ผนัง รั้ว ฝ้า เพดาน ลิฟต์ และเฟอร์นิเจอร์ที่มาพร้อมกับห้องชุด ซึ่งในส่วนของตรงนี้ประกันคอนโดแต่ละที่มีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติจะมีการระบุความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนว่าคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนบ้าง
  • ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability) เป็นประกันที่คุ้มครองบุคคลภายนอก ในกรณีที่คอนโดหรือห้องชุด สร้างความเสียหายต่อสาธารณชน ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ตึกถล่มแล้วสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่น

อยู่คอนโดมิเนียม ควรซื้อประกันเสริมหรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร

การซื้อประกันเพิ่ม จะช่วยให้ความคุ้มครองในส่วนที่นอกเหนือจากประกันที่มากับคอนโดมิเนียม แต่จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าการซื้อประกันเสริมนั้นจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับประกันที่มากับคอนโดอยู่แล้วหรือไม่ ข้อดีของการซื้อประกันคอนโดมิเนียมก็คือการสร้างความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินภายในห้องชุดของคุณ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดอัคคีภัยภายในห้อง คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน แต่ว่าความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ข้อเสนอของแต่ละบริษัทที่บริหารอสังหา ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง

ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการซื้อประกันคอนโดมิเนียมเสริม

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัทนั้นก็มีข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทก็มีการคุ้มครองรวมถึงชีวิตของผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกส่วนเสริมได้ตามความต้องการ แต่จะไม่สามารถทำประกันคอนโดมิเนียมได้ในกรณีที่เป็นการปล่อยเช่าหรือว่าเข้าของไม่ได้อยู่เอง โดยปกติแล้วการทำประกันภัยในโดดมิเนียมเสริมจะสามารถคุ้มครองได้ ดังนี้

  • ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ นอกจากเรื่องปัญหาไฟไหม้แล้ว ปัญหาอุทกภัยจากภัยธรรมชาติ คือความคุ้มครองที่คุณจะสามารถรับได้จากบริษัทประกัน ได้แก่
    • ภัยที่เกิดจากสึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
    • ภัยเนื่องจากน้ำที่ไม่ใช่น้ำท่วม เช่น การรั่วไหลของน้ำจากท่อ หรือปัญหาที่เกิดจากฝนสาดเข้ามาภายในบ้าน สร้างความเสียหายให้แก่พื้นกระเบื้องหรือผนังของห้องชุด
  • ประกันภัยทรัพย์สินภายในคอนโด ในกรณีที่เกิดการโจรกรรมภายในคอนโดเช่นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง กระจกเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ภายในห้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

             หากถามว่าการทำประกันคอนโดมิเนียมเสริมนั้นมีความสำคัญหรือไม่ ในส่วนนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่มีมูลค่าสูง และมีทรัพย์สินอยู่ภายในคอนโดมาก การทำประกันเสริมไว้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดี และช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตัวเลือกในการทำประกันภัยคอนโดนั้นมีอยู่มาก และมีค่าเบี้ยประกันที่คุณสามารถเลือกได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก การซื้อประกันคอนโดไว้ ก็จะสามารถช่วยสร้างความอุ่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น