บ้านแลกเงิน คืออะไร ปลอดภัยไหม แล้วทำได้ที่ไหนบ้าง

บ้านแลกเงิน

สินเชื่อ บ้านแลกเงิน (Home For Cash) คืออะไร

คือ สินเชื่อ ที่ทำให้เรากู้เงินก้อนเยอะมากแบบที่เราต้องการ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ผ่อนหมดแล้ว ปลอดภาระหนี้ต่างๆ ก็เอาสินทรัพย์ตรงนี้แหละครับมาจำนองกับธนาคาร เพื่อขอเงินไปกู้ธนาคารเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้

ใครล่ะ ที่เหมาะกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน?

 • คนที่มีบ้าน/คอนโด ที่ปลอดภาระแล้ว ผ่อนครบหมดทุกอย่าง แต่อยากจะได้เงินก้อนมาใช้จ่ายต่อไป
 • เหมาะกับคนที่ต้องการต่อเติมบ้านแต่ไม่มีเงินทุน
 • เหมาะกับคนที่ต้องการรวมหนี้ทุกอย่างเข้าด้วยกัน แล้วผ่อนกับสินเชื่อตัวนี้ที่เดียวเท่านั้น เพราะสินเชื่อบ้านแลกเงินให้อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก แค่ปีละ 5.5% ทำให้สามารถโปะหนี้ได้ไว และเสียดอกน้อย
 • เหมาะกับคนที่ต้องการเงินทุนไปต่อยอดทำธุรกิจต่อไป

บ้านแลกเงิน-ข้อดีของสินเชื่อ

ข้อดีของสินเชื่อบ้านแลกเงินมีอะไรบ้าง

 • วงเงินกู้ที่สูง
 • อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระมีเวลานาน

ข้อควรระวังในการทำสินเชื่อบ้านแลกเงิน

 • บางธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่ำไม่เท่ากัน ควรเปรียบเทียบให้ดีก่อนทำการกู้ยืม

เนื่องจากสินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home for Cash) นั้นมีข้อดีมากมายหลายประการด้วยกัน ทั้งให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด รวมถึงให้วงเงินกู้สูง และมีระยะเวลาการผ่อนที่ยาวนานกว่าสินเชื่อชนิดอื่นๆ ทำให้เป็นสวรรค์ของคนที่ต้องการกู้เงินทุกคนเลยก็ว่าได้ แต่ก็อย่าลืมข้อควรระวังไว้ให้ดี จากสวรรค์อาจกลายเป็นนรกได้ทันที

บ้านแลกเงิน-จุดเด่นของสินเชื่อ

จุดเด่นของสินเชื่อ บ้านแลกเงิน ทำไมถึงน่าสนใจมากกว่าการกู้แบบอื่น

 1. การจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อาจจะมากกว่าสินเชื่อบ้านใหม่ แต่ไม่ต่างกันมาก โดนดอกเบี้ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีแต่โดยรวมก็ถือว่าดีกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของบุคคลทั่วไป จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด ที่ผ่อนชำระหมดแล้วและต้องการกู้เงินเพื่อมาลงทุน หรือใช้จ่ายตามต้องการ
 2. ระยะเวลาที่สามารถผ่อนได้นานถึง 30 ปี ซึ่งเท่ากับการผ่อนสินเชื่อบ้านใหม่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องผ่อน 30 ปีเท่านั้น หากใครสะดวกในการผ่อนชำระที่เร็วกว่านั้นก็สามารถทำได้ และอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย

บ้านแลกเงิน-ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ บ้านแลกเงิน

1. เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทุกประเภท ที่ผู้กู้จะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีก่อนขอสินเชื่อ หากทำประวัติเสียเอาไว้ ธนาคารก็มีโอกาสปฏิเสธได้เหมือนกัน โดยในระหว่างเตรียมทำเครดิตทางการเงินให้ดีนั้น ก็ขอให้ศึกษารายละเอียดการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารเอาไว้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกธนาคารที่เหมาะกับตนเองที่สุด

2. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ผู้กู้ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนยื่นให้ธนาคารทำการพิจารณาสินเชื่อ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • เอกสารยืนยันรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
 • เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน และรูปถ่ายบ้านที่ใช้ขอสินเชื่อ

3. ประเมินราคาหลักทรัพย์

หลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจะส่งตัวแทนเข้ามาประเมินสภาพบ้านที่ขอสินเชื่อ เพื่อนำไปพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าประเมินบ้านหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

4. ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วน ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้กู้ก็จะเป็นฝ่ายที่จะตอบรับวงเงินกู้ หรือจะลดวงเงินที่ได้รับให้เหลือแค่เพียงพอกับเงินที่ต้องใช้ หรือจะเลือกธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าก็ได้

5. ทำสัญญาและจดจำนอง

เมื่อตกลงรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยธนาคารจะนัดผู้กู้เพื่อเซ็นสัญญา แล้วดำเนินการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้านของผู้กู้ จากนั้นผู้กู้จึงจะได้รับเงินที่ขอกู้ไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ข้อมูลจาก : สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร และ 5 ขั้นตอนการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย| DDproperty.com

บ้านแลกเงิน-ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

แม้ว่าจะเป็นการขอกู้เพื่อรับเงินมาใช้ แต่สินเชื่อบ้านแลกเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้อาจต้องชำระให้ธนาคารหรือสำนักงานที่ดินก่อนได้รับเงินด้วย ดังนี้

 • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (แล้วแต่สมัครใจทำ)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ถือเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจมาก ๆ และถือว่าเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูก หากคุณผ่อนบ้านจนหมดแล้ว สินเชื่อบ้านแลกเงิน ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการกู้ยืมเพื่อนำเงินมาต่อยอดได้คุ้มค่าที่สุด

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น